Skuteczność w standardzie

Jesteś tutaj: Start » Skuteczność w standardzie

Cena naszych kursów obejmuje:

  • diagnozowanie poziomu na pierwszym bezpłatnym spotkaniu, w formie testu i rozmowy, analizy potrzeb Klienta
  • opracowanie programu szkolenia na podstawie diagnozy poziomu, z uwzględnieniem potrzeb, a także osobowości, wieku i indywidualnych predyspozycji Klienta
  • stały monitoring efektów nauczania, tj. testy pisemne, ustne
  • pisemne imienne raporty z postępów w nauce (mocne strony, obszary wymagające poprawy)
  • możliwość konsultacji z lektorem poza godzinami kursu
  • dojazd lektora